Jestem nauczycielką polonijną. A ty jaką masz super moc?

Awans zawodowy nauczycieli polonijnych

Tak!! Nauczyciele polskich sobotnich szkół już w 2021 roku zyskają możliwość awansu zawodowego. Co lepsze, większość formalności będzie można załatwiać przez internet. Nawet egzamin będzie przeprowadzany online. W tym celu powstaje specjalna platforma, którą tworzy MEN.

Myślę, że to spełnienie dla nie jednego nauczyciela polonijnego, który w przyszłości planuje wrócić do Polski. Dla mnie było to nie do pojęcia , jak moje 8 lat pracy w szkole sobotniej , w ogóle nie liczy się w Polsce do stażu pracy oraz nie daje mi żadnych kwalifikacji. Dziewczyny z którymi pracowałam przez kilka dobrych lat i wróciły do Polski , musiały niestety zacząć od zera.

O możliwości awansu zawodowego dowiedziałam się na Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Toruniu (2019r.). Były tam organizowane różne warsztaty i jednym z nich był właśnie warsztat o awansie zawodowym nauczyciela polonijnego.

Kilka ważnych informacji:

 • Przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 poz. 967, 2245) Rozdział 3b – Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą
 • Wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli składa do dnia 31 lipca danego roku.
 • Przystąpienie do awansu zawodowego jest dobrowolne. Gdyż uzyskanie jakiegokolwiek awansu nie gwarantuje podwyżki w polskiej sobotniej szkole. A szkoda 🙁
 • Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz odbycie stażu zakończonego pozytywną opinią.
 • Jak wiecie wyróżnia się cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
 1. nauczyciel stażysta
 2. nauczyciel kontraktowy
 3. nauczyciel mianowany
 4. nauczyciel dyplomowany

W przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego
albo nauczyciela mianowanego
obowiązywać będzie egzamin przed komisją egzaminacyjną.

W przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
– konieczne będzie uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy jego dorobku zawodowego
i przeprowadzonej rozmowie.

Tak jak napisałam wyżej, wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciel składa do dnia 31 lipca danego roku.

Wniosek zawiera: dane osobowe i kontaktowe, nazwę nauczanego
przedmiotu; dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji;
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego okresu prowadzenia
zajęć w szkołach za granicą; oświadczenie,
że nauczyciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo.

Minister po sprawdzeniu, czy wniosek zawiera kompletne dane, w terminie do dnia 31 sierpnia informuje nauczyciela o możliwości rozpoczęcia stażu
oraz wyznacza mu opiekuna stażu.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole za granicą. W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela prowadzenia zajęć w szkole za granicą po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

Staż nauczyciela szkoły za granicą trwa:

 1. na nauczyciela kontraktowego – rok i 9 miesięcy;
 2. na nauczyciela mianowanego albo nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Jeżeli zainteresował Was temat dotyczący Awansu Zawodowego Nauczycieli Polonijnych i chcielibyście więcej o tym poczytać to zapraszam do obejrzenia poniższej prezentacji, przygotowanej przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *