Jestem nauczycielką polonijną. A ty jaką masz super moc?

Edukacja wczesnoszkolna zdalnie

Jak pracować zdalnie z dziećmi z klas I–III

Najważniejszymi elementami nauczania zdalnego w tej grupie wiekowej są: elastyczność w organizowaniu środowiska uczenia się w domu, dobór zadań edukacyjnych oraz komunikacja z rodzicem i uczniem.
Dlatego warto na początku zacząć od sondy i zapytać rodzica, jaka forma komunikacji będzie dla nich najlepsza? Czy będzie to Email, grupa na platformie WhatsApp lub messenger (u mnie sprawdziła się komunikacja na grupie WhatsApp). Być może Wasi rodzice również chcieliby pokazywać, jak dzieci wykonują te zadania.

Lekcje nie musza być z podręcznikiem.

Pierwsza myśl o nauczaniu zdalnym u większości z nas była taka: skoro ja pracuję z klasą w szkole, jestem z nimi w klasie. To ja ten proces przecież muszę teraz przenieść na jakąś platformę internetową . Hmm i muszę to tak zorganizować, żeby dzieci mogły obserwować mnie, a ja ich- szczególnie podczas tego klasowego dyktanda 😉

Kochani, trzeba spojrzeć troszkę z innej strony na ten proces. Przy nauczaniu zdalnym nie chodzi tylko o to, żeby dziecko siedziało przed komputerem.

Nauczanie zdalne ma dwie kategorie:
1. Synchroniczna – gdzie prowadzący i uczestnicy są w jednym czasie na spotkaniu online. Uczestnicy w tym samym czasie oglądają, słuchają, komentują, zadają pytania, odpowiadają, dyskutują. A prowadzący mówi, demonstruje, pyta, odpowiada, pokazuje filmiki itp.
2. Asynchroniczne – gdzie prowadzący przygotowuje i udostępnia materiały, np. nagrania własne, żywe wystąpienia, demonstracje, prezentacje, pytania. Uczestnicy korzystają z nich w swoim czasie i tempie. Prowadzący odpowiada, komentuje , również w swoim czasie.

Myślę, że czas kwarantanny to dobra okazja, by skorzystać troszkę z „edukacji bez podręcznika i komputera” i zachęcić do kreatywności i wykorzystać własne pomysły do nauki języka polskiego jako drugiego, właśnie w domu podczas edukacji wczesnoszkolnej. Zadania te powinny pozwolić dzieciom na samodzielność, próby i błędy.

Dobór zadań edukacyjnych przekazanych online, ale do wykonania BEZ wykorzystania komputera jest wynikową: potrzeb rozwojowych dziecka (ciekawość i zainteresowanie), warunków domowych i dostępności „materiałów” (np. papier, zabawki dziecka – klocki, sprzęt domowy, obowiązki domowe, rodzeństwo, a następnie komputer, tablet i dostępne w sieci platformy i zasoby), warunków do zaangażowania rodziców (praca zdalna, realny czas na zajęcie się dzieckiem uczącym się), możliwości uczniów (np. samodzielne czytanie). 

Takie zasoby offline, czyli takich bez wykorzystywania komputera. Są to wszelkiego rodzaju metody pracy, gry, zabawy, sposoby pracy kreatywnej, z których korzystamy na lekcji i które możemy w tym przypadku zaproponować uczniom i rodzicom do pracy w domu, PAMIĘTAJAC jednak o tym, by odpowiednio zmodyfikować każde to zadanie, dostosowując do warunków jakie uczeń posiada w domu. Pamiętajmy, że nie każdy rodzić ma drukarkę, nawet może być tak, że nie ma kolorowego papieru w domu i o tym też musimy pamiętać.

Przykłady zabaw edukacyjnych w domu

 • wycinanie po śladzie
 • rozkręcanie starych przedmiotów
 • obserwacja pogody
 • budowanie wieży, zabawy konstrukcyjne
 • oglądanie wspólnych zdjęć rodzinnych, tworzenie drzewa genologicznego
 • sznurowanie butów
 • lapbooki z projektów klasowych
 • proste doświadczenia i eksperymenty
 • 60 sekundowe czytanki
 • nauka zegara
 • trening czytania, pisania, ortografia
 • zasianie fasolki, rzeżuchy, kwiatka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *