Jestem nauczycielką polonijną. A ty jaką masz super moc?

Projekt edukacyjny Emocja

Nauczycielu polonijny! Jeżeli lubisz brać udział w różnych projektach szkolnych, jeżeli szukasz innowacyjnego pomysłu na lekcje dla Twoich uczniów, to musisz przeczytać o projekcie EMOCJA.

Kiedy tylko usłyszałam o tym projekcie wiedziałam, że jest to wspaniały pomysł!

Poniżej znajduję się kilka cennych informacji od autorki projektu, Marzeny Dziadkowiec.

3 EDYCJA PROJEKTU

Do tej pory największa, gdyż w projekcie weźmie udział 1300 nauczycieli  tj. 30tys dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic, szkół polonijnych. Dla porównania w poprzedniej edycji udział wzięło 250 placówek, a w pierwszej pilotażowej 30.

Założenie projektu:

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. Projekt od kilku lat wspieraja polskie szkoły polonijne na emigracji oraz szkoły w Polsce w promowaniu postaw empatii, akceptacji, wyrozumiałości i szacunku. 

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
• Integracja zespołu klasowego.
• Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
• Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
• Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

• Możliwość udziału w minimum 3 akcjach dodatkowych przy projekcie
tj. Kartki z Iskierkami Emocji, Przygoda Kolorowej Skarpety (wyłącznie dla uczestników projektu)– otrzymanie – bezpłatnych CERTYFIKATÓW dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia, PODZIĘKOWANIE dla placówki za uczestnictwo w akcjach dodatkowych.
• Możliwość otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu oraz tych, dostarczanych przy realizacji projektu.
• Realizowanie projektu jako innowacji pedagogicznej (jako części składowej do awansu zawodowego)

FORMA KONTAKTU:

wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na :
• Messenger Marzeny Dziadkowiec – autorki projektu
• e-mailowo projekt.edukacyjny.emocja@gmail.com
• poprzez stronę fb projektu @projekt.edukacyjny.emocja

CZAS TRWANIA ZAPISÓW DO 3 EDYCJI:

od 1 czerwca 2020 roku do 12 lipca 2020 roku dla placówek z Polski.


Dla szkół polonijnych przeznaczone są dodatkowe miejsca- zapisy trwają
do 30 sierpnia 2020.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

od 1 września 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW:

I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej

II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią

III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” przy współpracy z Terapeutycznym ABC

IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY

V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” przy współpracy z Bookarnik.pl

CERTYFIKAT końcowy

Dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia, PODZIĘKOWANIE dla placówki za uczestnictwo w projekcie będzie wydawane po uiszczeniu opłaty- wysokości 10zł/ od grupy

REGULAMIN PROJEKTU
https://emocja.org/2020/01/26/regulamin-projektu-kazdy-z-nas-jest-inny-rowny-i-wyjatkowy/

HARMONOGRAM PROJEKTU
https://emocja.org/2020/01/27/harmonogram-projektu-2020-2021/

OPINIE O PROJEKCIE
https://emocja.org/2020/01/27/wasze-opinie-o-projekcie/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *