Strefa nauczyciela polonijnego

Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów online?

Tradycyjne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów podczas lekcji w szkole to m.in. :

 1. Formy ustne
 • wypowiedź ustna,
 • aktywność – rozumiana jako uczestnictwo ucznia w procesie dydaktycznym,
 • recytacja.
 1. Formy pisemne
 • prace klasowe,
 • wypracowania,
 • zadania domowe,
 • testy pisemne (sprawdziany, kartkówki, dyktanda),
 1. Inne formy
 • praca w grupie,
 • rysunki,
 • projekty.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności w ramach nauczania zdalnego

A co z zajęciami online? Jakie metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów możemy użyć podczas lekcji online?

Dobór metod sprawdzania wiedzy łatwiej będzie Ci dopasować do sytuacji i poziomu klasy, a przede wszystkim wieku uczniów.

 1. Formy ustne online
 • wypowiedzi ustne sprawdzane na bieżąco na podstawie odpowiedzi ucznia dotyczących treści przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji oraz własnych przeżyć – podczas trwania e-lekcji.
 • aktywność – zgłaszanie się według zasad klasowych online (przykład klasowego regulaminu lekcji online)

Zachęcamy uczniów do odpowiadania.

 1. Formy pisemne
 • wykonane zadania uczniowie przesyłają w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych itp., na wyznaczony przez nauczyciela adres, komunikator.
 • przeczytanie swojej wypowiedzi pisemnej,
 • testy online – istnieje wiele aplikacji do tworzenia testów, quizów czy zadań – znajdziesz je poniżej.
 1. Inne formy
 • zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych projektach szkolnych, czy klasowych,
 • rysunki, zdjęcia czy projekty przesyłanie w formie skanów, zdjęć, plików itp.

Lista aplikacji do testów, quizów czy zadań

Quizizz ( Quizizz — The world’s most engaging learning platform)

Baambozzle (Baamboozle | Learning games | Make learning fun!)

Kahoot (Kahoot! | Learning games | Make learning awesome!)

LearningApps (LearningApps – interactive and multimedia learning blocks)

Wordwall (Wordwall | Create better lessons quicker)

Formularze google (http://forms.google.com/)

Instrukcję użycia tych programów znajdziesz w moim live