Planowanie każdych zajęć lekcyjnych!

Przyznam, na początku planowanie zajmuje bardzo dużo czasu, często trwa dłużej niż jedna lekcja 🙂 Ale nie żałujcie sobie tego czasu, braki w doświadczeniu możecie nadrobić właśnie dobrym przygotowaniem do zajęć- praktyka czyni mistrza !

Od czego zaczynamy?

1. POSTAWIENIE CELU LEKCJI

Kiedy masz już podręczniki i musisz zaplanować konkretna lekcję, odpowiedz sobie na pytanie : po co my tego uczymy?
co uczniowie mają umieć po tych zajęciach? Co mają przeczytać? Co mają napisać?

Wszystkie zadania, które będziesz realizować podczas lekcji, muszą prowadzić do postawionego celu.

Postawienie celu lekcji ułatwia też elastyczność. Bo jeśli wiesz dokąd zmierzasz, łatwo możesz zmodyfikować plan, kiedy pojawiają się trudności.

Przykładowe cele:

– uczeń zna symbole Polski,
– uczeń zna rozpoznaje czasowniki w zdaniu
– uczeń zna wszystkie samogłoski,
– uczeń poznaję głoskę b

2. DOBÓR TEKSTÓW I ĆWICZEŃ DO TEMATU

Z racji tego, że podręczniki dla polskich szkół sobotnich są takie trochę ,,biedne’’ I często musimy doszukiwać się dodatkowych materiałów i pomoc dydaktycznych.

W trakcie planowania uruchamia się właśnie nasza wyobraźnia i kreatywność, wymyślamy, jak to co jest w podręczniku czy w ćwiczeniach można zrobić fajniej, ciekawiej i może troszkę lepiej!?
– czy to ćwiczenie dzieci powinny wykonywać indywidualnie, w parach czy na forum klasy?
– czy ten tekst czytają samodzielnie czy odczytują głośno z podziałem na role?
– czy ten test rozwiązujemy razem czy indywidualnie?
– czy to zadanie robimy jako słuchane czy czytane?

3. COŚ NA KAŻDY ETAP ZAJĘĆ

Czy to lekcja typowo gramatyczna, czy leksykalna, czy ćwicząca jakąś sprawność – pamiętaj, żeby uwzględnić ją w planowaniu.

  1. ROZGRZEWKA – coś na rozkręcenie się uczniów na początku lekcji. Rozgrzewka może być powtórką poprzedniego materiału lub wprowadzeniem nowego. A może muzyczna rozgrzewka? Głowa, ramiona, kolana, pięty. Czy czytanie o poranku? Coś więcej na ten temat znajdziecie tutaj
  2. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ – najtrudniejszy element, bo nigdy nie wiadomo, jak uczniowie będą sobie radzić z nowym materiałem
  3. AUTOMATYZACJA – jest to między innymi rozwiązywanie ćwiczeń, automatyzacja polega na wielokrotnym powtarzaniu tych samych słów po to, żeby zadomowiły się w głowach naszych uczniów. Pamiętajcie, żeby je urozmaicać, bo mózg nie lubi nudy 😉
  4. KOMUNIKACJA – uczniowie tworzą swoje wypowiedzi, a my zadajemy im pytania na dany temat.
  5. EWALUACJA – możesz ją wykonać nawet ustnie np. Pytając uczniów Czego się dziś nauczyli? Co było dla nich najtrudniejsze.

Ewaluacja jest bardzo ważna dla nauczyciela. Pozwala Kontrolować i oceniać wiedzę i umiejętności uczniów.d) Obserwacja

Może się zdarzyć, że nawet w dobrze zaplanowanej lekcji nie wszystko się uda. Planując musimy pamiętać o naszych uczniach. Pracuj elastycznie i reaguj na to co dzieje się na Twoje lekcji. Obserwuj uczniów i ucz się razem z nimi 😊

Kilka przykładowych scenariuszy znajdziecie tutaj.