Jestem nauczycielką polonijną. A ty jaką masz super moc?

Sobotnie szkoły w Wielkiej Brytanii

Kilka istotnych faktów o polskich sobotnich szkołach w Wielkiej Brytanii.

Powstawanie polskich szkół uzupełniających jest wynikiem emigracji mieszkańców Europy Wschodniej. Otworzenie granic, dzięki wstąpieniu do Uni Europejskiej przyniosło na tereny Wielkiej Brytanii tysiące Polaków, którzy założyli tutaj swoje rodziny. Pragną, aby ich pociechy wychowywały się w bliskości z polską kulturą. Stąd coraz liczniej powstają placówki edukacyjne, gdzie tysiące dzieci uczy się języka polskiego, historii i kultury. Ale nie tylko, bo polskie szkoły to znacznie więcej niż system edukacji.

Ograniczona liczba miejsc w placówkach powoduje, że polskich szkół przybywa, w tym również prywatnych, zakładanych przez rodziców.

Czym są szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii?

Z definicji polskie sobotnie szkoły są placówkami edukacyjnymi. Każda z nich jest odrębną jednostką autonomiczną. Odpowiedzialność za kwestie organizacyjne i administracyjne, a także bezpieczeństwo i finanse leży w rękach dyrektorów. To oni decydują także o formie prawnej placówki.

W przypadku prowadzenia działalności niedochodowej, oferowanej przez Company House lub Charity Commission może być ona zarejestrowana w następujących formach: Company Limited by Guarantee, Community Interest Company, Charity incorporated lub unincorporated bądź Unincorporated association. Każda z wymienionych form określa zakres odpowiedzialności i obowiązków założycieli w stosownych dokumentach (polisy, statusy, regulamin).

Zdecydowanie najpopularniejsza formą stała się Company Limited by Guarantee. Dyrektorzy, wpisani do rejestru pełnią tę rolę, aż do momentu złożenia ich rezygnacji. Ich funkcje wspiera sekretarz, a zarząd pełni rolę powierzone przez dyrektorów ale decyzyjność i odpowiedzialność pozostaje w rękach dyrektorów (założycieli szkoły).

Wszelkie informacje dotyczące placówki od aktu założenia, rejestracji placówki, księgowość, standardy bezpieczeństwa i polisy znaleźć można w dokumentacji szkoły oraz rejestrze Company House. Szkoły bywają bardzo restrykcyjne, niejednokrotnie wymagają również pisemnej zgody lub oświadczeń rodziców w kwestiach np udziału w wycieczkach szkolnych, filmowania czy robienia zdjęć.

Jak funkcjonują szkoły i skąd te różnice?

Szkoła uzupełniająca, jak każda inna szkoła powinna działać zgodnie z przepisami prawa, powinna być odpowiednio zarządzana oraz zapewniać bezpieczeństwo. Każda z placówek regulowana jest własnym statusem, a to sprawia, że każda z nich ma własny program oraz ofertę. Różnią się także w sposobie funkcjonowania, włączając w mniejszym bądź większym stopniu w aktywności szkolne rodziców. Regulamin niektórych ze szkół mówi o tym, że w zamian za niewielkie opłaty ponoszone przez nich na rzecz placówki, będą oni angażować się w działania tj. pełnienie dyżurów, przygotowywanie uroczystości lub szkolnych wydarzeń.

Placówki różnią się też realizowanym programem nauczania, podręcznikami, zajęciami pozalekcyjnymi, świadectwami czy też wysokością wynagrodzeń dla pracowników.

Cel i misja

Misją polskich sobotnich szkół jest szerzenie edukacji dla dzieci, możliwość poznania polskiej historii, tradycji i kultury. To nie tylko nauka pisania i czytania, to możliwość zbliżenia się do ojczyzny, miejsce doświadczania dziedzictwa kultury, szkolne akademie, teatralne inscenizacje, spotkania kolędowe, wycieczki do muzeów, tradycyjne uroczystości – wszystko to zacieśnia więzy i daje możliwość przynależenia do wspólnoty, którą łączą te same wartości. Poszerza horyzonty, daje szansę kształtowania młodych ludzi w bliskości z krajem, w którym mieszkają ich krewni i dziadkowie, gdzie urodzili się ich rodzice. Dzieci poznają to, co ukształtowało nasz kraj i społeczeństwo na przestrzeni lat, to jak być Polakiem poza granicami kraju.

Rola nauczyciela polonijnego

Nauczyciele w polskich szkołach realizują bardzo ważna misję wzbudzając zainteresowanie, wskazując drogę, wpierając dydaktycznie. To prawda, że przy kilku godzinach tygodniowo trudno nauczyć dzieci biegle mówić czy pisać, przedstawić piękno ojczystego kraju, opowiedzieć historie ludzi, miejsc i wydarzeń. To za mało, aby opowiedzieć wszystkie legendy, omówić z czego słyną polskie miasta, nauczyć gotować tradycyjne potrawy czy zrozumieć staropolskie przysłowia. Jednak wystarczy by rozbudzić dziecięcą ciekawość i pokazać cząstkę polskości. Pozwolić im doświadaczyć odrobiny tego, czego są częścią.

Najważniejsze zatem, aby kształcenie odbywało się na jak najwyższym poziomie dzięki ludziom, którzy posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także pasję, a w pracę wkładają całe serce. Dzieki temu, absolwenci polskich szkół, pomimo iż wychowują sią poza granicami kraju znają oczysty język, wartości i tradycje. Z łatwością odnajdują miejsce w świecie zderzenia wielu kultur i mentalności, a także potrafią szerzej spojrzeć na otaczający świat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *