Strefa nauczyciela polonijnego

Jak zrobić sprawozdanie z realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole polonijnej?

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole polonijnej nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej szkole polonijnej wygląda to inaczej. Być może Twoja placówka nie wymaga takiego sprawozdania. Dziś chciałabym jednak pokazać Ci, w jaki sposób takie sprawozdanie powinno zostać sporządzone.

Na początek kilka informacji o sprawozdaniach:

 • podejrzewam, iż w większości szkół nauczycielom pozostawiona jest dowolność co do formy sprawozdania. Warto jednak zapytać dyrektora/kierownika lub starszego nauczyciela o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.
 • sprawozdania pisane są po I półroczu, a następnie tworzone jest sprawozdanie całoroczne, 
 • może mieć ono formę tekstu ciągłego, punktów lub tabelki,

Ile stron powinno zawierać takie sprawozdanie w szkole polonijnej?

Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest napisanie sprawozdania na maksymalnie 1 stronę. Powinno ono zawierać tylko najważniejsze informacje.

Aby ułatwić Ci sporządzenie sprawozdania podsumowującego pracę w I półroczu, przygotowałam dla Ciebie szablon, który możesz zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb.

Szablon sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM … w klasie…

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • imię i nazwisko wychowawcy, 
 • ile osób liczy grupa (w tym ilu jest chłopców, ile dziewczynek), 
 • krótka informacja w przypadku, gdy stan grupy się zmienił (np. ktoś zrezygnował), 
 • wiek uczniów
 • ilu uczniów ma 100% frekwencję

2. PROGRAM, PROJEKTY

 • wskazanie podręczników (tytuł, autor, rok),
 • podsumowanie zrealizowanych tematów i programów (korzyści dla grupy i trudności, z którymi trzeba było się zmierzyć), 
 • czy udało się zrealizować zaplanowany materiał

3. WAŻNE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI Szkolne

 • ważne wydarzenia i uroczystości dla życia klasy

(najłatwiej chronologicznie)

4. MOCNE STRONY KLASY

Można uwzględnić różne obszary: pracowitość uczniów, poziom (zróżnicowany, wysoki, niski) współpraca między uczniami, zaangażowanie uczniów podczas lekcji, aktywny udział w zajęciach w szkole polonijnej, dodatkowe zainteresowania uczniów.

Tutaj możemy wymienić uczniów, którzy się też szczególnie wyróżniają

5. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • wymienienie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog etc.) wraz z podaniem przyczyny i odniesieniem się do widocznych efektów, 
 • zwrócenie uwagi na dzieci, które posiadają opinię lub orzeczenie

6.  Zebrania z rodzicami

 • podsumowuję sposób komunikowania się z rodzicami w kontekście zbiorowym (zebrania),

7. Twoje wnioski do dalszej pracy

Podsumowanie

Warto przeanalizować półrocze/rok pracy, nawet jeżeli nie jest to wymagane odgórnie. Takie podsumowanie jest cenną wskazówką dla Twojej dalszej pracy z uczniami.