Współpraca

Bliżej polskiej sobotniej szkoły współpracuje z różnymi organizacjami, promując język polski poza granicami Polski.

Jestem otwarta na różne formy współpracy, np. reaizacje projektu edukacyjnego, kampanie, tworzenia narzędzi i programów szkolnych, scenariuszy zajęć.

Wszelkie pytania, pomysły i propozycje proszę przesyłać na adres email : blizejpolskiejsobotniejszkoly@gmail.com

Partnerzy:

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Klub Nauczyciela (KN) zrzesza nauczycieli polonijnych. Jego celem jest rozwijanie kompetencji zawodowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych. 

Księgarnia internetowa Czytam i mówię po polsku